0
dự định, Palm Garden sẽ nhận lời những cư dân đầu tiên đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện tại, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn thành và đã công bố nhà mẫu vào một vài tháng đầu của năm 2016 nhằm

Comments