0
พูดคุยกับแม่บ้านและบอกให้เขาทราบว่าคุณจะถูกใจโต๊ะใกล้ชิดในช่วงเย็น ขอบคุณมากเขาสำหรับเพื่อการฟังคุณและให้ทิปสำหรับเวลาของเขา การค้นหาร้านอาหาร "ช้าๆ" เมื่อเดินทาง สถานประกอบการกลุ่มนี้รวมการทานอาหารกับความมุ่งมั่นที่จะปลูกอาหารที่ปลูกลงในท้องถิ่น

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments