Còn chị B với giá tiền 700.000 đ chị đã gặp phải 1 công ty giả, khiến ăn chộp giật, hút ko đủ khối, xe hút thì quá cũ kĩ, làm việc thiếu nghĩa vụ và lun sở hữu thái độ bất kính mang các bạn chính vì thế mà chị Phân tích đây là dịch vụ hút hầm cầu quá mắc.

https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/JurnalInformatika/user/viewPublicProfile/226559

Còn chị B có giá tiền 700.000 đ chị đã gặp phải một đơn vị fake, khiến cho ăn chộp giật, hút ko đủ khối, xe hút thì quá cũ kĩ, làm việc thiếu phận sự và lun sở hữu thái độ bất kính với các bạn chính vì thế mà chị